top of page
Szabályváltozások 2021-től

A bíróküldés módosított szabályai

A Magyar Tenisz Szövetség elnökségének 7/2021(01.06) sz. határozata alapján

Hatályba lép a kihirdetés napján, 2021. 02. 20-án*

 

17. oldal

5.1.1. A versenyigazgató feladatai:

 

 1. Az MTSZ hatáskörébe tartozó minden hazai bajnokság, hazai I. osztályú pénzdíjas és kiemelt korosztályos verseny, valamint hazai rendezésű nemzetközi verseny versenybíróinak kijelölése az alábbiak szerint történik:

 • a JVB a munkára előzetesen jelentkező versenybírók listáját megküldi a versenyigazgatónak,

 • a versenyigazgató a megküldött listából javasolhat három nevet,

 • a JVB lehetőség szerint ebből a háromból (amennyiben a munka ellátására jogosultak) jelöli ki a versenybíró személyét.

18. oldal

5.3. A versenybíró

 

A bajnokságok, az I. osztályú pénzdíjas versenyek és a kiemelt U14 és U16 éves versenyek kivételével (amelynek versenybírójának kiválasztásakor a JVB figyelembe veheti a Versenyigazgató javaslatát) a hazai rendezésű nemzetközi junior, az U18-as kiemelt versenyszámok és a csak nem-kiemelt versenyszámokat tartalmazó versenyek tekintetében a JVB a verseny szakmai irányítására egy, az MTSZ honlapján kiadott listán szereplő, minősített és a munka vállalására jogosult, versenybírót kér fel. Ha a delegált személy akadályoztatás miatt nem vállalja a verseny levezetését, akkor a JVB sürgősséggel dönt a helyettesítésről.

 

20-21. oldal

5.4. A Versenybíró-helyettes

Ha a verseny mérete szükségessé teszi, a JVB a Versenyigazgatóval egyeztetve, a versenybíró munkájának megkönnyítésére versenybíró-helyettest kérhet fel, akinek a személyét a versenybíró véleményezheti. A helyettes az adminisztrációt végzi, de teljes jogkörrel eljárhat minden olyan ügyben, amelyben az intézkedést a versenybíró rá átruházza. Ajánlatos a fiatal, kevésbé tapasztalt teniszbírók dolgoztatása ebben a munkakörben.

 

5.6. A Játékvezető

 

 • A nemzetközi junior versenyeken a versenybírón kívül 2 (kettő) sétálóbíró alkalmazása kötelező, akik játékvezetőként levezetik az elődöntőket és döntőket.

 • A pénzdíjas I. osztályú felnőtt versenyekre legalább 1 (egy) fő sétálóbíró/játékvezető alkalmazása a verseny teljes időtartamára kötelező.

 • A szabadtéri korosztályos Országos Bajnokságon, a korosztályos Budapest-, Vidékbajnokságon minimum 4 (négy) fő sétálóbírót, a Tízek bajnokságon legalább 1 (egy) fő minősített sétálóbírót/játékvezetőt kell alkalmazni.

 • A korosztályos Országos Bajnokságon a negyeddöntőkre, elődöntőkre és döntőre, a Budapest- és Vidék Korosztályos Bajnokságon az elődöntőkre és döntőre kell minősített játékvezetőt biztosítani.

 • A kiemelt U14 és U16 korosztályos versenyeken a verseny teljes időtartamára legalább 1 (egy) fő sétálóbíró/játékvezető alkalmazása kötelező.

 • Az U12 éves versenyszámokra a verseny teljes időtartama alatt legalább 1 (egy) fő sétálóbíró/játékvezető alkalmazása kötelező.

 • A JVB dönt a játékvezető(k)/sétálóbíró(k) személyéről, és erről tájékoztatja a Versenyigazgatót, valamint az MTSZ Irodát.

 • A kiemelt U18-as, valamint a kizárólag nem-kiemelt versenyszámokat tartalmazó versenyekre a JVB dönthet úgy, hogy nem delegál sétálóbírót/játékvezetőt.

 • Az I. osztályú pénzdíjas-, az U16, U14 kiemelt-, valamint az U12-es versenyeken közreműködő sétálóbíró/játékvezető a versenyszám döntő mérkőzését játékvezetőként levezeti.

 

Minden rendezvényen úgy kell megállapítani az alkalmazandó sétálóbírók számát, hogy szabadtéren legfeljebb 4 pályát, fedett szezonban pedig 1 sátrat kelljen egy bírónak felügyelni.

Amennyiben a Versenyigazgató nem alkalmazza a JVB által delegált, minősített játékvezető(ke)t a Versenyszabályzatban meghatározott versenyeken, abban az adott évben elveszti a jogát kiemelt verseny rendezésére. Amennyiben abban az évben már nem rendez ilyen típusú versenyt, akkor a következő évben nem pályázhat rendezésre.

 

88. oldal

10.5.12. A Rendező̋

 

A Rendező̋ szövetség, a CSB megszervezésére és lebonyolítására vizsgázott, az MTSZ által minősített és a JVB által javasolt Versenybírót és hasonló szakképzettségű CSB albizottságot nevez ki.

 

10.5.12.1. A versenybíró feladata

 

 • A versenykiírást kiküldi,

 • Felülvizsgálja a beadott nevezéseket, azon módosításokat, pontosításokat hajt végre, erről a csapatokat értesíti,

 • Átveszi és elbírálja a pótnevezéseket, elfogadás esetén a csapatban jóváhagyott helyével együtt értesíti az érintett csapatokat,

 • Elvégzi a sorsolást, kijelöli a kezdési időpontokat és a pályaválasztót,

 • Felkéri a JVB-t a bíróküldésre

 • Dönt a találkozók közben felmerült vitás kérdésekről,

 • Felülvizsgálja a mérkőzésjelentő lapokat, helytelen erősorrend, vagy be nem nevezett játékos szerepeltetése esetén eljár,

 • Vezeti az eredménytáblát az MTSZ honlapján közzéteszi (www.huntennis.hu),

 • A forduló befejezése után (a mérkőzésjelentő lapok beérkezte után) legkésőbb 8 nappal értesíti a csapatokat a végeredményről. A versenybírót feladatai ellátásában az országos jellegű CSB-k esetében az MTSZ Iroda segíti.

 

 

*A hatálybalépés napját megelőzően közzétett és jelenleg is ismert bíróküldések változatlanul érvényben maradnak, mert a változások nem visszamenőleges hatályúak.

Image by Brands&People

Visszaáll az U12-es ranglista

2021. január 1. napjától ismét bevezetésre kerül a 12 év alatti (U12) korosztály számára a Magyar Tenisz Szövetség által vezetett hivatalos ranglista.

Rackets and Net

Változnak a Play & Stay korosztályok

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyvének 2.5.5 pontja első bekezdésének "zöld pályára" vonatkozó rendelkezése helyébe 2021. január 1. napjától az alábbi szöveg lép:

"Zöldpálya" - az adott naptári évben tölti be legfeljebb a 11. életévét, azzal a kivétellel, hogy aki az adott naptári évben részt vesz 4 (négy) db U12-es versenyen, Play&Stay versenyen már nem vehet részt."

Ez alapján a Play&Stay korosztályok 2021. január 1.-től:

2013 és fiatalabbak: narancs pálya (8. életévét tölti be)

2012: narancs pálya (9. életévét tölti be)

2011: zöld pálya (10. életévét tölti be)

2010: zöld pályán indulhat de csak abban az esetben, ha január 1.-ét követően a játékos még nem indult 4 darab fiú/lány U12-es versenyen. Amennyiben már négy U12-es versenyen elindult, nem játszhat többet Play&Stay versenyen.

bottom of page